W świecie informatyki

Podstawy w przystępnej formie

Dla stałych użytkowników komputerów i internetu, wiele czynności i kwestii wydaje się być oczywistością. Warto jednak pamiętać, że nikt nie rodzi się z takimi umiejętnościami, każdy z nas nabiera ich z czasem. I nawet, jeśli wiele rzeczy jest całkowicie intuicyjna, zdobycie fachowej wiedzy, może znacząco ułatwić korzystanie z różnego rodzaju programów, a także zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu. Seria podręczników Informatyka Europejczyka to kompletne kompendium wiedzy, pozwalające na zapoznanie się z szerokim zakresem tematów, związanych z ogólnie pojętą i różnie rozumianą informatyką.

Komfort i bezpieczeństwo

Im większą wiedzę w danym temacie posiadamy, tym pewniej się czujemy. Warto zatem wyjść poza podstawy i zdobyć dodatkową wiedzę, pozwalającą nam na bardziej świadome korzystanie z internetu i różnego rodzaju programów. Aby bezpiecznie i kulturalnie poruszać się po różnych serwisach internetowych, warto wiedzieć, jakie zasady panują na poszczególnych witrynach, czy serwisach. Są jednak pewne ogólne zasady, dotyczące np. udostępniania swoich danych osobowych lub szanowania praw autorskich, które każda osoba korzystająca z internetu, powinna znać.

Informatyka europejczyka, to seria podręczników, pozwalająca na stopniowe zdobywanie wiedzy z informatyki. Książki w przystępny i zrozumiały sposób, wprowadzają czytelnika w świat związany z podstawowymi funkcjami komputera, różnego rodzaju programami, bezpieczeństwem, czy też możliwościami, jakie daje nam zainstalowanie pewnych aplikacji. Przeglądając podręczniki z tej serii, możemy dowiedzieć się również, w jaki sposób parametry techniczne wpływają na możliwości konkretnego sprzętu.

Pasja, która może stać się sposobem na zarabianie 

Informatyka to bardzo przyszłościowy zawód. Warto jednak pamiętać, że nie sztuką jest opanować podstawy i zdobyć umiejętności, które posiada każdy przeciętny użytkownik komputerów i internetu. Aby liczyć się na rynku pracy, należy mieć wysokie kompetencje i stać się specjalistą w konkretnej gałęzi informatyki. Podręczniki Informatyka europejczyka z pewnością nie pozwolą ci na zdobycie takiego poziomu wiedzy i umiejętności, który sprawi, że bez problemu znajdziesz wymarzoną pracę. Każdy jednak musi od czegoś zacząć. A ta seria, w prosty i jasny sposób wprowadzi cię w świat związany z informatyką. Może od korzystania z tych książek rozpocznie się twoje poważniejsze zainteresowanie tym tematem? Kiedy już poznasz podstawy i będziesz miał bazę, umożliwiającą ci uczenie się trudniejszych i bardziej skomplikowanych kwestii, może rozpoczniesz naukę programowania?

 

Rola podręczników w nauczaniu

Podręczniki dają masę możliwości

Szkolny podręcznik jest książką, która zawiera materiał do nauczania i jest przeznaczona dla ucznia. Jest to element niezbędny procesu kształcenia. Podręczniki uczniom podają w przejrzysty, uporządkowany oraz dokładny sposób sam materiał nauczania. Zawierają one schematy obrazowe, ilustracje, wyjaśnienia jak i także dokładne opisy. Ułatwiają nauczycielom oraz uczniom sprawny powrót do materiału przerobionego i możliwość przypomnienia sobie zagadnień, które były na lekcjach przerobione. Podręczniki również zawierają przykładowe praca jak i także zadania, które uczniowie wykonują samodzielnie w domu czy też na lekcjach. Zawierają do tego przykłady rozwiązań oraz sposoby na wykonywanie zadań. Ułatwiają dzięki temu odrabianie domowych prac.

Autorzy podręczników

Autorami szkolnych podręczników są specjalistami z konkretnej dziedziny. Podręczniki są pisane do programu konkretnego nauczania oraz zatwierdzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręczniki szkolne co ciekawe stanowią więcej, a niżeli połowę drukowanych książek i książek wydanych na całym świecie. Uczniowie z podręcznikami obcują wielokrotnie dłużej od przeciętnego czytelnika, obcującego z innego rodzaju książkami.

Cechy dobrego szkolnego podręcznika

Cecha dobrego podręcznika to przede wszystkim harmonia treści oraz formy. Odpowiednie walory językowe na pewno przemawiają na wyobraźnię ucznia. Uczniowie lubią mieć wszystko wyjaśniony w sposób prosty jak i także zwięzły. To wszystko wpływa na zwiększenie wartości dydaktycznej podręcznika. Bardzo duży wpływ na samą wartość podręcznika mają także ilustracje.

Najdroższe podręczniki do języków obcych

Nie da się ukryć, że podręczniki szkolne swoje kosztują. Co jak co, ale jednak najdroższe są podręczniki do języków obcych. Najpopularniejszym językiem obcym jest bez wątpienia w dzisiejszych czasach język angielski. Warto tego języka się nauczyć w pierwszej kolejności. W zasadzie po angielsku dogadamy się w większości państw i to na całym świecie. Jako rodzice powinniśmy zadbać o naukę języka angielskiego naszego dziecka od najmłodszych lat. W przypadku nauki języka angielskiego w szkole kluczowy jest podręcznik. Na pewno świetnym podręcznikiem jest Smart Time 2. Autorkami tego świetnego podręcznika są dwie kobiety: Virginia Evans oraz Jenny Dooley. Dzieci wręcz uwielbiają korzystać z tego podręcznika. Jest to podręcznik niezmiernie przejrzysty. Treści są bardzo jasne i łatwe do zrozumienia. Dzięki temu dzieci pokochają wręcz naukę języka angielskiego i bardzo szybko się tego języka nauczą.

Puls Ziemi 3 – ćwiczenia

Puls Ziemi 3 ćwiczenia jest jednym z elementów zestawu przeznaczonym do nauczania geografii w klasach trzecich gimnazjów. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Nowa Era, a jej autorem jest Ryszard Przybył. Jak wiadomo, geografia jest jednym z kluczowych przedmiotów szkolnych, którego nauka kontynuowana jest niemalże od początku do końca edukacji uczniów. Przed reformą edukacji rozpoczynała się jako samodzielny przedmiot w klasie pierwszej gimnazjum, po wprowadzeniu reformy w klasie siódmej szkoły podstawowej. Nie oznacza to wcale, że uczniowie nie mają z nią styczności we wcześniejszych etapach edukacji. Niektóre jej elementy pojawiają się w ramach zajęć przyrody, należących do siatki rozpisanej dla szkół podstawowych. W jej ramach uczniowie zapoznają się przede wszystkim z podstawami geografii Polski i pracują na mapach geograficznych, w tym politycznych, administracyjnych i fizycznych. Poznają główne pasma górskie znajdujące się na terenie naszego kraju oraz należące do nich szczyty. Ponadto niziny, wyżyny oraz depresje, a tym samym całe ukształtowanie powierzchni. Zdobywają też wiedzę na temat rzek i jezior oraz pozostałych zbiorników wodnych. posiadając taki ogólny zarys wiedzy geograficznej, zgłębiają go stosownie w dalszych klasach, w których wiedza realizowana jest w ramach oddzielnego przedmiotu.

Charakterystyka „Puls ziemi 3” ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń „Puls ziemi 3” przewidziany jest jako pomoc dydaktyczna, wspierająca pozostałe materiały m.in podręcznik. Zawiera bogaty zestaw zadań z zakresu geografii fizycznej i społeczno- ekonomicznej Polski. Poza tym realizuje szereg celów, które w skrócie można opisać w następujący sposób:

– uczy odczytywania danych z map i poszukiwania na nich najważniejszych treści, co zapewnia część Sprawdź, czy znasz mapę!,

– ułatwia syntezę i powtórzenie zdobytej do tej pory wiedzy, dzięki części Zapamiętaj!,

– zawiera treści dla osób szczególnie zainteresowanych przedmiotem oraz uczniów zdobywających wiedzę w zakresie podstawowym, dzięki częściom Na dobry początek i Dla dociekliwych,

– ułatwia rzetelne przygotowanie się do standardowych testów i klasówek zapowiadanych przez nauczyciela, jak i kończącego ten etap edukacji testu gimnazjalnego, dzięki częściom: Testy Powtórzeniowe dostępne po zakończeniu każdego rozdziału i To było na egzaminie!,

– zwiększa zainteresowanie uczniów przedmiotem, dzięki części Korzystam z informacji, które przekazują merytoryczną wiedzę wraz z zdaniami sprawdzającymi oraz Krzyżówki geograficzne,

– zachęca do pogłębienia wiedzy i wzbogaca zajęcia dydaktyczne, dzięki dostępowi do multimedialnych platform.