Puls Ziemi 3 – ćwiczenia

Puls Ziemi 3 ćwiczenia jest jednym z elementów zestawu przeznaczonym do nauczania geografii w klasach trzecich gimnazjów. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Nowa Era, a jej autorem jest Ryszard Przybył. Jak wiadomo, geografia jest jednym z kluczowych przedmiotów szkolnych, którego nauka kontynuowana jest niemalże od początku do końca edukacji uczniów. Przed reformą edukacji rozpoczynała się jako samodzielny przedmiot w klasie pierwszej gimnazjum, po wprowadzeniu reformy w klasie siódmej szkoły podstawowej. Nie oznacza to wcale, że uczniowie nie mają z nią styczności we wcześniejszych etapach edukacji. Niektóre jej elementy pojawiają się w ramach zajęć przyrody, należących do siatki rozpisanej dla szkół podstawowych. W jej ramach uczniowie zapoznają się przede wszystkim z podstawami geografii Polski i pracują na mapach geograficznych, w tym politycznych, administracyjnych i fizycznych. Poznają główne pasma górskie znajdujące się na terenie naszego kraju oraz należące do nich szczyty. Ponadto niziny, wyżyny oraz depresje, a tym samym całe ukształtowanie powierzchni. Zdobywają też wiedzę na temat rzek i jezior oraz pozostałych zbiorników wodnych. posiadając taki ogólny zarys wiedzy geograficznej, zgłębiają go stosownie w dalszych klasach, w których wiedza realizowana jest w ramach oddzielnego przedmiotu.

Charakterystyka „Puls ziemi 3” ćwiczenia

Zeszyt ćwiczeń „Puls ziemi 3” przewidziany jest jako pomoc dydaktyczna, wspierająca pozostałe materiały m.in podręcznik. Zawiera bogaty zestaw zadań z zakresu geografii fizycznej i społeczno- ekonomicznej Polski. Poza tym realizuje szereg celów, które w skrócie można opisać w następujący sposób:

– uczy odczytywania danych z map i poszukiwania na nich najważniejszych treści, co zapewnia część Sprawdź, czy znasz mapę!,

– ułatwia syntezę i powtórzenie zdobytej do tej pory wiedzy, dzięki części Zapamiętaj!,

– zawiera treści dla osób szczególnie zainteresowanych przedmiotem oraz uczniów zdobywających wiedzę w zakresie podstawowym, dzięki częściom Na dobry początek i Dla dociekliwych,

– ułatwia rzetelne przygotowanie się do standardowych testów i klasówek zapowiadanych przez nauczyciela, jak i kończącego ten etap edukacji testu gimnazjalnego, dzięki częściom: Testy Powtórzeniowe dostępne po zakończeniu każdego rozdziału i To było na egzaminie!,

– zwiększa zainteresowanie uczniów przedmiotem, dzięki części Korzystam z informacji, które przekazują merytoryczną wiedzę wraz z zdaniami sprawdzającymi oraz Krzyżówki geograficzne,

– zachęca do pogłębienia wiedzy i wzbogaca zajęcia dydaktyczne, dzięki dostępowi do multimedialnych platform.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *